Bnei Menasze imigranci z Indii

Bnei Menasze imigranci z Indii

Pomimo wielu wyzwań, mieliśmy szczęście i z Bożą pomocą udało nam się sprowadzić ponad 700 osób Bnei Menashe z Indii do Izraela między grudniem 2020 a grudniem 2021. Ci nowi olim (imigranci) spędzili kilka pierwszych miesięcy w Izraelu w naszych centrach absorpcyjnych, po czym zostali przyjęci w miasteczku Nof Hagalil na północy.

Od tego dzięki wielu inicjatywom udało się nam dostarczyć dla nich ubrania, prezenty i zabawki dla i w ten sposób ułatwić  im drogę do nowego życia w Izraelu.

Jedną z takich inicjatyw jest w całości projekt Tamary Okun z Neve Daniel. Tamara prowadzi “gemach”, czyli żydowską agencję recyklingu. Tamara zbiera podarowaną, używaną odzież w dobrym  stanie. Przejrzała swoje zbiory, wybrała odpowiednie rzeczy i zrobiła zorganizowane paczki z wyraźnie zaznaczonym rozmiarem i płcią. Robi to dla dziesiątek dzieci, a następnie dostarcza rzeczy do naszych biur. Następnie dowozimy ubrania do rodzin naszych nowych emigrantów Bnei Menasze w Nof ha-Galil.

Co za wspaniały projekt!

Nowi imigranci BNEI MENASZE CELEBRUJĄ SWOJĄ KULTURĘ I TRADYCJE PRZY ŚCIANIE PŁACZU W JEROZOLIMIE.

Nowi imigranci BNEI MENASZE CELEBRUJĄ SWOJĄ KULTURĘ I TRADYCJE PRZY ŚCIANIE PŁACZU W JEROZOLIMIE.

Niedawno około 550 nowych imigrantów z Bnei Menasze w Izraelu po raz pierwszy odwiedziło Kotel, czyli Ścianę Płaczu, wraz z Naczelnym Rabinem Izraela aszkenazyjskiego pochodzenia, rabinem Davidem Lau.

Shmuel Manlun, lat 40, powiedział: “To było jak spełnienie marzeń. Nie mogłem powstrzymać łez. Czuję się tak, jakbyśmy byli częścią wypełniającego się proroctwa”.

Uroczystości przy Kotelu były wspaniałym, publicznym pokazem kultury i tradycji Bnei Menasze. Wielu z nich miało na sobie tradycyjne stroje Bnei Menasze, których tkaniny, kolory i wzory wskazują, do którego klanu należą. Zaśpiewali też kilka swoich pieśni, napisanych w ich języku (Kuki i Mizo), które opowiadają o ich nadziejach i marzeniach związanych z powrotem do Syjonu. Wykonali też kilka swoich tradycyjnych tańców.

Było to niezwykłe przeżycie zarówno dla Bnei Menasze, jak i dla wszystkich zgromadzonych w tym czasie na Placu Ściany Płaczu.

“Zobaczenie i dotknięcie kamieni Ściany Płaczu było dla Bnei Menasze niezwykle emocjonalnym przeżyciem. Było to dla nich nie tylko symboliczne i historyczne wydarzenie oznaczające powrót narodu do swojej ziemi, ale także potężny moment duchowy, niepodobny do żadnego innego, którego doświadczyli wcześniej” – powiedział Freund.

Zdjęcia Yehoshua Halevi

MIASTO NOF HAGALIL NADAŁO HONOROWE OBYWATELSTWO MICHAELOWI FREUNDOWI

MIASTO NOF HAGALIL NADAŁO HONOROWE OBYWATELSTWO MICHAELOWI FREUNDOWI

W tym tygodniu miasto Nof Hagalil, pod przewodnictwem Ronena Plauta, nadało honorowe obywatelstwo założycielowi i przewodniczącemu Shavei Israel, Michaelowi Freundowi, podczas ceremonii upamiętniającej 65-lecie założenia miasta.

Podczas wzruszającej ceremonii burmistrz Plaut wygłosił pochwałę Freunda i wszystkiego, co zrobił dla Bnei Menasze, oraz jego wkładu w społeczność Bnei Menasze i miasto Nof Hagalil.

Bardzo wzruszony Michael Freund podziękował Plautowi i obecnym dygnitarzom za uhonorowanie.

Po obejrzeniu specjalnego filmu, który miasto przygotowało dla uhonorowania Michaela, wręczono mu specjalną tablicę pamiątkową oraz “klucz do miasta”.

Prezentacja Shavei w Ameryce w Young Israel New Brunswick

Prezentacja Shavei w Ameryce w Young Israel New Brunswick

W tym tygodniu w gminie żydowskie w New Jersey mieliśmy niezwykłą okazję osobistego przedstawienia przeżyć Bnei Menasze i ich drogi do Izraela i do Narodu żydowskiego. A wszystko to zostało przekazane za pomocą multimedialnej prezentacji!

Program w Young Israel New Brunswick został poprowadzony przez Laurę Ben-David, naszą Dyrektor Marketingu i Nowych Mediów, i został entuzjastycznie przyjęty przez ponad 50-osobową publiczność (20 osób osobiście i 30 osób uczestniczących w prezentacji za pomocą zoomu).

Prezentacja została zorganizowana przez rabina Steve’a Moskowitza, członka gminy New Jersey a zarazem gorącego zwolennika Żydów Bnei Menasze i pracy Shavei. Obecny był rabin Hess, rabin gminy, a także reporter Jewish Link i liczni członkowie gminy.

Chanuka, której nie sposób zapomnieć

Chanuka, której nie sposób zapomnieć

Pomimo wielu wyzwań w tym roku, dzięki Bogu zostaliśmy pobłogosławieni możliwością sprowadzenia rodzin Bnei Menasze z Indii do Izraela. W sumie do października tego roku przyjechało 262 osób Bnei Menasze. Ci nowi olim (imigranci) świętowali swoją pierwszą Chanukę w Izraelu w naszym centrum absorpcyjnym w Goren na północy kraju. Kilka miejscowych kobiet postanowiło zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uczynić tę Chanukę niezapomnianą.

Inicjatywa zbierania nowych (lub prawie nowych) zabawek lub datków na ich zakup została nagłośniona zarówno w Beit Shemesh i Tekoa, jak i wśród ogółu społeczeństwa, a reakcja była wzruszająca.

Samo zbieranie prezentów było wspaniałą pracą zespołową. Shayna Levine-Hefetz, Tehila Derfler, Aliyah Derfler i jej brat cieszyli się zakupami w niesamowitym sklepie Anak Stock w Kfar Etzion, który ponownie dał nam 10% zniżki na nasze zakupy. Starannie wybrali dla każdego dziecka zabawki i gry odpowiednie do jego wieku. Aliyah przejęła dowodzenie, przynosząc notes z wiekiem i płcią każdego dziecka, by mieć pewność, że każde z nich otrzyma prezent.

Devorah Barr odebrała prezenty od Szayny Levine-Hefetz w Neve Daniel i przywiozła je z powrotem do Szayny Abraham w Beit Shemesh, gdzie zebrała zarówno podarowane, jak i zakupione prezenty i zapakowała każdy z nich, aby nadać im świąteczny wygląd. Następnie dostarczyła je do naszego biura w Jerozolimie, oznakowane i gotowe do dystrybucji.

W tym samym czasie Tamar Okun, również z Neve Daniel, przejrzała swoją kolekcję odzieży używanej, która została podarowana, i przygotowała zorganizowane paczki z wyraźnie zaznaczonymi rozmiarami i płcią. Następnie dostarczyła te rzeczy do naszego biura, gdzie pracownicy bardzo docenili jak niezwykle dobrze te paczki były zorganizowane i łatwe do rozdania dzieciom.

Na koniec wszystkie rzeczy zostały załadowane do samochodów i przewiezione aż na północ do Goren, naszego centrum absorpcyjnego, gdzie zostały rozdane bardzo szczęśliwym dzieciom z Bnei Menasze.

Co za wspaniały projekt, który sprawił, że Chanuka była naprawdę niezapomniana!