?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

Urodzi?em si? w Cz?stochowie w Polsce w 1988 roku. Poniewa? w tym czasie w Polsce nie by?o szk?? ?ydowskich, moja matka wys?a?a mnie do szko?y publicznej. Gdy mia?em 8 lat przekaza?em mamie co us?ysza?em od nauczyciela. Powiedzia?em do niej: ?Mamo, jutro nie mo?emy je?? mi?sa, idziemy do ko?cio?a, a ksi?dz posypie nasze g?owy popio?em?. Matka… Read More ?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

Spo?eczno?? Shaar Hashamaim w Gwatemali, powsta?a w wyniku lokalnej inicjatywy. Dzi? sk?ada si? z 15 rodzin i oferuje swoim cz?onkom szeroki wachlarz zaj??, takich jak studia ?ydowskie, imprezy spo?eczne i spotkania na ?wie?ym powietrzu, modlitwy i wsp?lne wakacje. Zapewnia r?wnie? mieszka?com koszerne jedzenie, ?ydowskie ksi??ki i podstawowe ceremonie religijne. Mimo ?wietnej organizacji pojawi? si? pewien… Read More DETERMINACJA MA?EJ SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ W GWATEMALI

Osobista historia Shavei Israel: MIQUEL SEGURA AGUILO z Majorki

Nasza kolejna powie?? z cyklu ?Osobiste historie?, w kt?rym dzielimy si? z wami opowie?ciami o ludziach, bez kt?rych dzia?ania Shavei Izrael nie by?yby tak potrzebne i skuteczne. Dla nich w?a?nie powsta?a organizacja, kt?ra ma na celu ponowne po??czenie ?yd?w i potomk?w ?ydowskich z ich korzeniami. Oni s? naszymi przedstawicielami i przyw?dcami spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym… Read More Osobista historia Shavei Israel: MIQUEL SEGURA AGUILO z Majorki

Rabin Michael Schudrich: ?ycie po?wi?cone odrodzeniu ?ydowskiej Polski

Latem 2013 roku spotka?em si? z Rabinem Michaelem Schudrichem w Jerozolimie. Zaprosi? mnie do wsp??pracy przy odbudowie ?ydowskiego ?ycia w Polsce. Sytuacja oznacza?aby, ?e s?u?? spo?eczno?ci Krakowa jako jej g??wny rabin. Moj? reakcj? by?o niedowierzanie. Nie zdawa?em sobie nawet sprawy, ?e w Polsce s? jacy? ?ydzi. U?miechn? si? i powiedzia?, ?e z pewno?ci? zdziwi mnie… Read More Rabin Michael Schudrich: ?ycie po?wi?cone odrodzeniu ?ydowskiej Polski