Paraszat Pinchas

Paraszat Pinchas

W ostatni Szabat podejmowaliśmy gościa. Kiedy przyszedłem do szulu z synem w Szabat rano, siedział obok mojego miejsca pochłonięty czytaniem Talmudu. Usiedliśmy obok niego i zaczęliśmy się modlić. Ubrany był jak chasyd, miał ciemną skórę, modlił się z modlitewnika Sfardi. Pomyślałem, że był jemeńskim Żydem, który zrobił tszuwę i został chasydem Braclawer. Podczas powtórki Amidy udał się przed Aron haKodesz przygotowując się do błogosławieństwa Kohenów. Żydzi aszkenazyjscy żyjący w diasporze zawiesili ten zwyczaj. Przekonanie go do odstąpienia od błogosławieństwa wymagało energii i wysiłku, jednak po pewnym czasie udało się go przekonać i uszanował nasze lokalne zwyczaje. Jako Kohen otrzymał pierwszą aliję w czasie czytania Tory. Wszedł na bimę i zamiast powiedzieć błogosławieństwo przed czytaniem Tory, zaczął wygłaszać kazanie w języku hebrajskim na temat synów Izraela. Mówił przez około pięć minut na temat znaczenia skromnego ubioru, zanim został przekonany do wypowiedzenia błogosławieństwa i kontynuowania czytania Tory.

Midrasz mówi nam, że prorokiem Eliaszem był Pinchas. Elijahu nigdy nie umarł; zamiast tego wędruje od między niebem a ziemią, biorąc udział w każdym Brit Mila, w Sederze Pesachowym, a także pojawiając się przy innych okazjach. Święty Żyd z Przysuchy szukał go na targowiskach i polach Mazowsza, a on często przebierał się za lokalnego chłopa. Baal Szem Tow spotkał go jako miejscowego rolnika. Nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się Elijahu, ale jeśli nie będziemy go szukać, na pewno go nie znajdziemy.

Shabbat Shalom!

Love,

Yehoshua

Parasza Teruma

Parasza Teruma

Teruma ma jeden temat: instrukcje dotyczące budowy Miszkanu.  Mosze apeluje o składanie materiałów.  Podane są instrukcje dotyczące budowy: Aronu, który miał pomieścić tablice z dziesięcioma przykazaniami, Stołu, na którym miały być umieszczane chleby, Menory, nakrycia nad Miszkanem, budynku Miszkanu, ołtarza na ofiary na dziedzińcu Miszkanu oraz dziedzińca otaczającego Miszkan.

1. alija (25,1-16) Mosze otrzymuje polecenie, by powiedzieć ludowi, aby ten przyniósł dary z materiałów: złota, srebro, miedzi, tkaniny, skóry zwierząt, oliwy, kadzidła i klejnotów.  I uczyńcie Mi świątynię, a Ja zamieszkam wśród nich.  Zróbcie Aron: z drewna pokrytego złotem, z tyczek do noszenia.  I umieść w Aronie tablice, które ci dam”.

Tora opisuje Miszkan jako miejsce dla Boga, aby zamieszkał pośród narodu żydowskiego.  To, jak Wieczny, Nieskończony mieszka na ziemi, jest przedmiotem rozważań filozofów.  Ale pasuje to bezproblemowo do narracji Tory.  W swoim dążeniu do człowieka Bóg zbliża się coraz bardziej i bardziej.  Tworzy świat.  Nawiązuje kontakt z Adamem i Ewą, z Kainem i Noem.   Ale ich grzechy powodują wygnanie od Niego: Adam i Ewa odesłani z Ogrodu, Kain na tułaczkę po świecie, wieża Babel rozprasza ludzi.  Kiedy nawiązuje On kontakt z Abrahamem, przyciąga go do siebie, obiecując ziemię.  Następnie interweniuje On w przyrodzie, aby wykupić lud z Egiptu, rozdzielając Morze: wyszedł daleko poza zwykłe przemawianie do człowieka, a teraz obejmuje ramieniem cały naród żydowski.  Następnie zdejmuje On zasłonę, rozmawiając z całym ludem na Synaju.  Miejsce stałego zamieszkania, a nie tylko sporadycznego przebywania na ziemi, jest naturalnym kolejnym krokiem.  Pasuje to do związku mężczyzny i kobiety: rozpocząć rozmowę, złożyć obietnicę i zobowiązanie, pomagać sobie nawzajem, bliski i intymny kontakt jak na Synaju, a potem dom.

2. alija (25:17-30) Przykryj Aron złotą pokrywą, z której wyłanią się dwaj aniołowie, zwróceni do siebie twarzami, z rozpostartymi skrzydłami.  Tam, pomiędzy aniołami, którzy są na Aronie, spotkam się z tobą i będę z tobą rozmawiał.  Uczyńcie stół z drewna pokrytego złotem, z kijami do noszenia. Lechem Hapanim zostanie tam umieszczony na stałe.

Immanencja Boga, która jest właściwa dla Miszkanu, jest łagodzona przez nadmierne pokrycie.  Tablice z dziesięcioma przykazaniami mają być zapieczętowane w Aronie, zakryte i ukryte w Świętym Miejscu.  Nigdy nie mogą być widziane.  Tablice są symbolem komunikacji Boga z nami.  Można by postawić je wysoko na piedestale, w najbardziej publicznym miejscu.  A jednak, zrobimy coś przeciwnego do publicznego wystawienia.  Umieszczamy je w Aronie, zakryte, umieszczone w Świętym Miejscu Najświętszym, które jest ukryte za zasłoną i gdzie nikt oprócz jednego Cohen Gadola – Największego Koena, jeden raz w roku, nie może wejść.  Tylko jedna osoba w roku zobaczy Aron, choć z pewnością nawet nie tablice, które się w nim znajdują.

Immanencji Boga w Miszkanie przeciwstawiona jest tajemnica transcendencji, niezdolność człowieka do zrozumienia Go: symbolizowana przez zakrycie tej samej rzeczy, która reprezentuje Jego intymność, tablic z 10 przykazaniami.  On jest bliski, a jednak ukryty.  Mieszka pośród was, ale jest nieosiągalny.  Obecny, ale niedostrzegalny.

3. alija (25:31-26:14) Stwórz menorę z litego złota, ozdobioną kielichami, gałkami i kwiatami, z 7 lampami.  Uczyń ją w takiej formie, jaką widziałeś na Synaju.  Uszyj zasłony utkane z tchelet, purpurowe i czerwone z cherubami.  Te długie zasłony mają pokryć cały miszkan, zarówno jako dach, jak i pokrycie boków budynku.  Mają być one wykonane w częściach, a następnie połączone.  Na wierzchu tych zasłon, modne zasłony z koziej sierści.  A na to przykrycie z czerwonych skór barana i tachasza.

Miszkan składa się z budynku, który jest przykryty trzema okryciami.  Wewnątrz budynku, w najbardziej wewnętrznym pomieszczeniu Świętej Świętości, znajduje się Aron, ukryty za zasłoną.  Na zewnątrz tej zasłony znajduje się stół z chlebami, menora i ołtarz do kadzenia.  (Niektóre z tych elementów zostaną opisane w następnych alijach).   Wszystko to jest przykryte na górze trzema zasłonami.  Zasłony te tworzą dach budynku.  Pierwszy zestaw zasłon wykonany jest z tkanej kolorowej wełny z utkanym wzorem aniołów. Te liczne zasłony są udrapowane na całej drodze od ziemi po jednej stronie budynku, w górę ponad szczytem i w dół po drugiej stronie, sięgając prawie do samej ziemi.  Drugi zestaw drapowanych zasłon wykonany jest z koziej sierści.  Te zostały umieszczone na szczycie pierwszego, całkowicie pokrywając je, sięgając bliżej ziemi.  Pięknie utkany pierwszy zestaw zasłon nie był w ogóle widoczny dla tych, którzy znajdowali się na zewnątrz Miszkanu.  Widzieli je tylko kohanim, którzy wchodzili do Miszkanu.  Trzeci zestaw skórzanych lub futrzanych zasłon leżał na wierzchu zasłon z czarnego koziego włosia.

Zasłony te wzmacniają prywatność, odosobnioną naturę Miszkanu. 

4. alija (26:15-37) Wykonaj tablice z drewna pokrytego złotem.  Będą one umieszczone w srebrnych gniazdach.  Seria paneli pokrytych złotem będzie miała 30 amot, w sumie, wzdłuż boków.  Jeden koniec będzie miał 10 amot tych paneli.

Tylko Koeni mieli prawo wejść do tego Miszkanu.  Zobaczyliby złote ściany i spoglądając w górę zobaczyliby kolorową, tkaną zasłonę z motywem anioła.

5 alija (27:1-8) Zrób parochet, zasłonę z tkanej kolorowej wełny z motywem anioła.  Będzie ona oddzielać Święte Świętości od zewnętrznego obszaru.  Aron będzie znajdował się w Miejscu Najświętszym.  Stół i menora będą na zewnątrz tej zasłony.  Wejście na przeciwległym końcu tego budynku od Miejsca Najświętszego będzie miało tkaną zasłonę jako jego ścianę.

Aron nie był widoczny dla Koenów; jest on ukryty za kolorową tkaną zasłoną z motywem anioła.  Widzieli menorę i stół z chlebami, a także ołtarz kadzidła (jeszcze nie opisany).

Można uznać, że to minimalistyczny dom: światło, jedzenie, stół. I wewnętrzne prywatne miejsce, w którym on przebywa.

Ten parochet, czyli zasłona, wykonany jest z kolorowej wełny, utkanej z wzorem Cherubinów lub aniołów.  Ten sam wzór, wełny utkanej z cherubinami lub aniołami, jest użyty do zasłony wiszącej przy wejściu do Miszkanu.  I ten sam materiał z motywem cherubinów jest użyty do wykonania zasłon lub draperii, które zakrywają cały Miszkan, widoczny od wewnątrz.  Jak wyglądały te cheruby we wzorze?

Zasłona nad całym Miszkanem i Parochetem przed Świętością miała inny wzór po dwóch stronach.  Po jednej stronie był uskrzydlony anioł, który wyglądał jak orzeł.  Po drugiej stronie był skrzydlaty anioł, który wyglądał jak lew.  Zasłona, która wisiała przy wejściu do Miszkanu, miała tylko wzór anioła lwa po obu stronach.

6. alija (27, 9-19) Uczyń ołtarz wielkości 5 kwadratowych amot z rogami na rogach, pokryty miedzią.  Wszystkie naczynia, garnki, łopaty, patelnie i widelce będą z miedzi.  Słupy z drewna pokryte miedzią umieszcza się w pierścieniach do noszenia ołtarza.

Ama, czyli kubit, to długość od łokcia do koniuszków palców.  Czyli około półtorej stopy lub pół metra.  5 amot to 7 ½ stopy na 7 ½ stopy.  Ten ołtarz jest znacznie większy niż wszystkie inne obiekty w Miszkanie. 

Ołtarz ten umieszczony jest na zewnątrz budynku Miszkanu, w którym znajdowała się Menora, stół, ołtarz kadzenia oraz miejsce Święte z Aronem.  Ołtarz znajduje się na dużym dziedzińcu opisanym w następnej aliji.  Podczas gdy budynek Miszkanu był całkowicie zakryty, ten ołtarz i dziedziniec są otwarte na niebo.

7. alija (27:9-19) Uczyńcie zasłony z białego płótna na dziedziniec otaczający Miszkan.  Zasłony będą zawieszone na słupach.  Dziedziniec będzie miał 100 amot długości i 50 amot szerokości.  Zasłona przy wejściu na dziedziniec będzie z kolorowo tkanej wełny.

Statyczna struktura Miszkanu jest kompletna.  Aron, Stół, Menora, Ołtarz, z których żaden nie był przedmiotem naszej dyskusji, mają bogatą symbolikę.  Nasz nacisk kładliśmy na napięcie, które jest nieodłącznym elementem ziemskiego miejsca kontaktu między człowiekiem a Bogiem.  I że to napięcie jest przekazywane poprzez nakrycia, symboliczny sposób na przekazanie wiadomości o wzniosłym, tajemniczym, ukrytym, niewysłowionym doświadczeniu Boskiego kontaktu z tym, co ziemskie.