Paraszat Szoftim

Parsza w tym tygodniu rozpoczyna się od sądowego nakazu ulokowania sędziów i komorników przy bramie każdego miasta. Początkowo, gdy Jitro zasugerował Mojżeszowi, by powołał sędziów dla Dzieci Izraela, jasne było, że ich główną funkcją była edukacja. Teraz jednak Mojżesz wyraźnie oświadcza, że ich rolą jest rozstrzyganie sporów sądowych i egzekwowanie sprawiedliwości. Co się zmieniło od… Read More Paraszat Szoftim