Bar Micwa w Chile

Bar Micwa w Chile

Rav Israel Latapiat, nasz emisariusz w Santiago w Chile, we wspólnocie Chazon Ish, miał w zeszłym miesiącu więcej rzeczy do świętowania niż tylko święta Sukkot. Jego wnuk, Moises, obchodził swoją bar micwę i była to rzeczywiście szczególna uroczystość.

Moises mówi: „Urodziłem się 25 dnia żydowskiego miesiąca Elul, w dniu stworzenia świata; pod duchowym wpływem Paraszat Nitzawim. I, jak mówi, dzisiaj stoję mocno przed B-giem i ludem Izraela, aby przyjąć mój obowiązek służenia Bogu z całego serca, z całej duszy i z całej siły. I proszę B-ga, aby mnie prowadził i wzmacniał na drogach Tory”.