13 ZASAD: Dlaczego my, ?ydzi, wierzymy w Boga?

?Pierwsza zasada to wiara w istnienie Boga?.  AUTOR: Rav Yosef Bitton ORGINALNY TEKST: https://halakhaoftheday.org/2015/10/20/13-principles-why-do-we-jews-believe-in-god/ W swojej ksi??ce Mishne Tora Majmonides opisuje wiar? w Boga, po pierwsze, jako ?poznanie Boga? (????? ?). Co to jest wiedza o Bogu? My, ?ydzi, wsp?lnie do?wiadczyli?my objawienia si? Boga na g?rze Synaj, kiedy otrzymali?my Tor? i dokonali?my przymierza (berit) z… Read More 13 ZASAD: Dlaczego my, ?ydzi, wierzymy w Boga?

Paraszat Behar

Tytu? parszy w tym tygodniu, Behar, jest osobliwy. Parsza opowiada nam o tym, ?e nast?puj?ce s?owa by?y skierowane do Moj?esza na g?rze Synaj, czyli po hebrajsku ?BeHar Sinaj?. Nast?pnie opisuje nakaz powstrzymywania si? od uprawy ziemi Izraela co siedem lat, powrotu na ziemi? przodk?w co pi??dziesi?t lat oraz okre?la prawa ?ydowskich i nie?ydowskich niewolnik?w. W… Read More Paraszat Behar