Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Tw?j dziadek uratowa? mojego dziadka – niezwyk?e spotkanie

Przypadkowe spotkanie na tegorocznym Marszu ?ywych wywar?o na mnie g??boki wp?yw. Pozna?em syna osoby, kt?ra uratowa?a ?ycie mojemu dziadkowi.

“Kto ratuje jedno ?ycie, to tak jakby uratowa? ca?y ?wiat”. To stwierdzenie talmudyczne jest szeroko znane i u?ywane do?? cz?sto w ?ydowskim dyskursie. Pierwsza po?owa tego stwierdzenia opisuje moje do?wiadczenia z ubieg?ego tygodnia w Krakowie podczas Marszu ?ywych.

Miszna pyta, dlaczego cz?owiek jest stworzony sam, a nie jako cz??? ca?ej grupy. Odpowied? brzmi: “aby nauczy? nas, ?e osoba, kt?ra wymazuje jedn? dusz?, dzia?a tak, jakby zniszczy?a ca?y ?wiat; osoba, kt?ra ratuje jedno ?ycie, dzia?a tak jakby ratowa? ca?y ?wiat”. Read more

Most mi?dzy Izraelem, a Polsk? – refleksja Izraelczyka z Krakowa

Most mi?dzy Izraelem, a Polsk? – refleksja Izraelczyka z Krakowa

Jako pracuj?cy w Polsce Izraelczyk czuj? si? przygn?biony. Z jednej strony nowe prawo zaproponowane przez rz?d jest wprowadzaj?ce mocno w b??d i przyczynia si? do wielu spor?w; z drugiej strony, zjadliwo?? niekt?rych polityk?w w Izraelu tylko zaostrzy?a temat powoduj?c fal? antysemityzmu, wi?cej uprzedze? i brak jedno?ci. Ka?da strona ma swoj? prawd? i ka?da strona ma swoich ekstremist?w, kt?rzy dodaj? paliwa do tego ognia.

Read more