Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze

Osobiste ?Dayenu? plemienia Bnei Menasze Nasz Bo?e i Bo?e naszych przodk?w! Zes?a?e? Shavei Israel, aby nam pom?g?. “To by nam wystarczy?o”. Ustanowi?e? o?rodki badawcze w Indiach. “To by nam wystarczy?o”. Wys?a?e? swoich ludzi, ?eby nas poznali. “To by nam wystarczy?o”. Przygotowa?e? visy wyjazdowe dla nas. “To by nam wystarczy?o”. Przywiod?e? nas do Ziemi ?wi?tej. “To… Read More Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze