Lawng ? s?odkie ciasto

Indie to tygiel tradycji i kultury. Ka?dy stan w Indiach ma w?asn? unikaln? kuchni? i potrawy, a Bnei Menasze maj? dodatkowo sw?j w?asny spos?b na lokaln? kuchni?. To s?odkie ciasto jest ulubionym ciastem plemienia Bnei Menasze. Ciasto:1 kg m?ki pszennej10 g proszku do pieczenia1 ?y?eczka soli1 ?y?ka cukru100 gram mas?a / margaryny lub 1/2 szklanki oleju2 szklanki… Read More Lawng ? s?odkie ciasto

Bethu (fermentowana soja)

Bethu, czyli sfermentowana soja, to pokarm, kt?ry uwielbiaj? ludzie Bnei Menasze.?Cz?sto robi si? z niego ostr? past?.?Oto przepis dostarczony nam przez Gershoma Thangneo Touthanga: Pierwszy krok: mocz suszone ziarna soi przez 7-8 godzin. Drugi krok: gotuj fasol? prawie, ale nie do ko?ca. Trzeci krok: wyjmij fasol? i poczekaj, a? ostygnie. Nast?pnie przenie?? do pojemnika z… Read More Bethu (fermentowana soja)

POZNAWANIE KULTURY BNEI MENASZE

Wiele sytuacji ostatnich miesi?cy musia?a dostosowa? si? do zmian wynikaj?cych z pojawienia si? koronawirusa tak jak i ta wyprawa, kt?ra zako?czy?a si? ca?kiem zaskakuj?co. Konieczna by?a modyfikacja plan?w i ci?g?a adaptacji do ostatniej chwili. W ko?cu uda?o nam si? spotka? ze Stevenem Kleinem, profesorem na Uniwersytecie Ben Guriona i jego studentami. Uczniowie odbyli wyj?tkow? wycieczk?… Read More POZNAWANIE KULTURY BNEI MENASZE

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

Do ko?ca lat 80. ?ycie w wielu rosyjskich osadach, takich jak wie? Wysoki w obwodzie woroneskim konieczne by?o u?ywanie ceglanych piec?w do ogrzewania budynk?w i gotowania potraw. Rosyjski piec zaprojektowano tak, aby utrzymywa? ciep?o przez d?ugi czas i kt?ry spe?nia? halachiczne wymagania dotycz?ce przestrzegania przepis?w dotycz?cych szabatu i ?wi?t. Wp?yn??o to bezpo?rednio na styl ?ycia… Read More STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw. Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei… Read More PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH