Paraszat Ekev

W Parszy w tym tygodniu Mosze opisuje Mann? jako wyzwanie. Wcze?niej Tora m?wi nam, ?e Manna pojawia?a si? w cudowny spos?b rano i znika?a w upale dnia. Usma?ona smakowa?a jak gofry z miodem. W innych przypadkach smakowa?a jak to, na co cz?owiek akurat mia? ochot?. To jest wyzwanie. Cudowna natura Manny jest tym, co czyni… Read More Paraszat Ekev

Dwar Tora na Pesach

Jaka jest r??nica pomi?dzy Polakami ?ydami a Polakami Katolikami? Katolicy lubi? je?? mac?. Wszyscy wiemy, co ?wi?tujemy podczas pierwszego dnia ?wi?ta Pesach ? wyzwolenie spod egipskiej niewoli. A co zatem ?wi?tujemy w ostatnie, ?wi?teczne dni Pesach? Maca reprezentuje wolno??, mo?emy zaobserwowa? to wyra?nie w modlitwie Musaf podczas Pesach, gdzie Pesach jest nazywany zar?wno ?wi?tem Macy,… Read More Dwar Tora na Pesach

?wi?teczne przygotowania

W 27 rozdziale Ksi?go Bamidbar w parszy Ki Tawo, kt?r? czytamy w tym tygodniu, pojawiaj? si? przekle?stwa. Przekl?ci s? m.in. ci, kt?rzy robi? sobie pos?gi, gardz? rodzicami, ?ami? prawo sieroty, obcuj? ciele?nie ze zwierz?ciem i nie trzymaj? si? nakaz?w Pana. Ledwie wakacje si? sko?czy?y, a ju? zbli?a si? kolejne wolne. B?dzie mo?na znowu spa? do… Read More ?wi?teczne przygotowania

Paraszat Ekew

Zaraz na pocz?tku parszy Ekew wymieniane s? zalety Erec Israel. Czytamy tam: Gdy? Pan, B?g tw?j, wprowadza ci? do ziemi pi?knej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i ?r?d?a tryskaj? w dolinie i na g?rze; Do ziemi pszenicy, j?czmienia, winnej latoro?li, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;