Paraszat Jitro

Paraszat Jitro

A gdy wszystek lud zauwa?y? grzmoty i b?yskawice, i g?os tr?by, i g?r? dymi?c?, zl?k? si? lud i zadr?a?, i stan?? z daleka (Szemot 20:14)

Pytamy: co takiego strasznego si? tam wydarzy?o, ?e Izraelici tak si? przerazili? Przecie? fakt ?e by?a ci??ka chmura, ogie? i b?yskawice nie zatrzyma?o Izraelit?w.

A g?ra Synaj ca?a dymi?a, gdy? B-g zst?pi? na ni? w ogniu. Jej dym unosi? si? jak dym z pieca, a ca?a g?ra trz?s?a si? bardzo.(Szemot 19:18). Read more