31 Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga

31 Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga

Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga
Ogniska jak r?wnie? wizyta naczelnego rabina Izraela oraz inicjatywa filmowa siostry Stevena Spielberga: to tylko niekt?re z wydarze?, kt?re zapewni?y zaj?cie spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi w ostatnim czasie. Emisariusze Shavei Izrael na ??d? Miriam i rabin Dawid Szychowski, zadbali o to, by niemal codziennie by?a oferta w programie wydarze? spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi – w tym polskim mie?cie, kt?re niegdy? liczy?o sobie drug? co do wielko?ci w kraju spo?eczno?? ?ydowsk?, zaraz po Warszawie.

Dzieci z Gan Matanel odwiedzi?y Skansen – Muzeum Ludowe

Gdy rodzina Szychowskich przyby?a w sierpniu 2015 do ?odzi, zaj?li si? ju? na samym pocz?tku przywr?ceniem edukacji ?ydowskiej w ?odzi. Gan Matanel “przedszkole”, kt?re prowadzi Miriam edukuje 6 dzieci. Na wielkim wydarzeniu Chanukowym w ?odzi na kt?re przysz?o 300 os?b, Miriam przestawi?a prezentacj? z Gan Mandel oraz m?wi?a o Shavei Israel. Dzieci odwiedzi?y ostatnio skansen architektury ludowej ? st?d t?? s? zdj?cia. Read more

Wsp?lnoty Shavei Israel ?wi?tuj? 68. urodziny Izraela

Wsp?lnoty Shavei Israel ?wi?tuj? 68. urodziny Izraela

Izrael obchodzi swoje 68. urodziny dzisiaj wieczorem, gdy Jom HaZikaron (Dzie? Pami?ci o ?o?nierzach oraz Ofiarach terroru) dobiega ko?ca wraz z zachodem s?o?ca nad Morzem ?r?dziemnym.

Jest to bardzo wyj?tkowy dzie? dla Shavei Israel – przede wszystkim, nasza nazwa oznacza dos?ownie ?Izrael Powraca?. Zatem jest to dzie? wielkiej rado?ci dla wszystkich spo?eczno?ci, kt?re wspieramy. Wam wszystkim, kt?rzy pomagaj? nam wspar? te spo?eczno?ci, ?yczymy ? Radosnego Jom Ha-Acmaut!

Shavei Israel ma ten przywilej i szcz??cie, ?e w ci?gu ostatniej dekady, zdo?a?a pom?c tysi?com ?yd?w z zagubionych plemion i “ukrytych” wsp?lnot ?ydowskich – powr?ci? zar?wno dla narodu ?ydowskiego jak i nowoczesnego pa?stwa ?ydowskiego. Nie mogli?my tego zrobi? bez ciebie. Pom?? nam wi?c zdmuchn?? ?wieczki na naszym du?ym syjonistycznym torcie urodzinowym poprzez serfowanie po naszej internetowej stronie, gdzie znajdziesz setki historii ?yd?w z ca?ego ?wiata ? od Portugalii do Peru, z Indii a? po W?ochy oraz z Syberii a? po Safed. Read more