WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Prawie trzy lata temu, Shavei Israel sprowadzi? pi?? m?odych kobiet ze spo?eczno?ci ?ydowskiej Kaifeng w Chinach do Izraela i pom?g? im zrobi? Alij?. Nasze plany sprowadzenia kolejnej m?odej kobiety zosta?y tymczasowo wstrzymane za spraw? niezabezpieczonego koronawirusa, znanego obecnie jako Covid-19 . Gdy Chiny sta?y si? epicentrum tego, co szybko staje si? pandemi?, alija wydawa?a si?… Read More WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Potomkowie chi?skich ?yd?w powr?cili do swojego Judaizmu

  Pi?? chi?skich m?odych kobiet, potomki? staro?ytnej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Kaifeng w Chinach, uko?czy?o w zesz?ym tygodniu proces konwersji w Jerozolimie. Wraz z zako?czeniem giuru stan? si? obywatelkami Izraela. Dwudziestopi?cioletnia Gao Yi-Chen, dwudziestosiedmioletnia Yue Ting, dwudziestodziewi?cioletnia Li Yuan oraz trzydziestoletnie Li Chang Jin i Li Jing, przyby?y do Izraela w lutym 2016 roku dzi?ki organizacji… Read More Potomkowie chi?skich ?yd?w powr?cili do swojego Judaizmu