Powstaje synagoga w Cali, Kolumbia

Powstaje synagoga w Cali, Kolumbia

To zawsze bardzo ekscytujące, gdy widzimy, jak nasze powstające wspólnoty rozwijają się i kwitną. Dlatego cieszymy się z nowego projektu wspólnoty Magen Abraham w Cali; po 10 latach wspólnej pracy zaczęli realizować swoje marzenie. Chociaż wspólnota istniała od dawna, nie było oficjalnego miejsca spotkań. Teraz budują skromne centrum, które otworzy swoje drzwi dla wszystkich chętnych i w którym będą mogli się wspólnie gromadzić i modlić.

Projekt obejmuje budowę trzypoziomowego budynku. Pierwszy poziom zostanie przeznaczony na salę, w której będą się odbywały uroczyste posiłki. Na drugim poziomie znajdzie się synagoga z miejscem dla 130 osób. Będzie ona wygodna i zbudowana zgodnie z wytycznymi prawa żydowskiego. Na trzecim poziomie powstanie Talmud Tora (szkoła dzienna) z salami dla dzieci i pokojami spotkań dla kobiet.

Projekt jest ambitny; obejmuje również mykwę (łaźnię rytualną), koszerną restaurację i sklep z judaikami.

Z niecierpliwością czekamy na spełnienie tego marzenia i na budowę domu kultury.

Nowa Społeczność Żydowska w mieście Cali, w Kolumbii

Nowa Społeczność Żydowska w mieście Cali, w Kolumbii

Nowa gmina żydowska w Cali, w Kolumbii, zwana Magen Abraham, działa od około dziesięciu lat pod przewodnictwem rabina Ashera A. Abarbanela.

Rabin Abarbanel jest absolwentem Jesziwy SSC Sefardyjskiego Midraszu na Starym Mieście w Jerozolimie i specjalizuje się w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych. Ponadto jest on mohelem (wykonuje rytualne obrzezanie) i reprezentuje Kolumbię w kilku międzynarodowych organizacjach certyfikujących kaszrut. Ukończył również studia filozoficzne i historyczne.

Gmina żydowska Magen Abraham jest położona na południe od miasta Cali i liczy około stu osób. Synagoga jest ważnym ośrodkiem dla mieszkańców. Codziennie odbywają się tu nabożeństwa modlitewne i studiowanie Tory, a w porannym kolegium odbywają się dogłębne studia Talmudu.

Ponadto wspólnota organizuje i prowadzi różne cotygodniowe zajęcia dla dzieci, kobiet, małżeństw itp.

Synagoga posiada trzy zwoje Tory i społeczność ma nadzieję, że przed świętem Paschy przeniosą się do nowego, rozbudowanego budynku, który będzie posiadał wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym mykwę (łaźnię rytualną).

Mykwa w Kolumbii

Mykwa w Kolumbii

W Medellín w Kolumbii budowana jest mykwa. Będzie służyć 50 rodzinom ze społeczności. Jej czlonkowie przez lata musiały podróżować kilka godzin do miast obok, by móc pójść do mykwy.

Obecnie żydowscy mieszkańcy Medellín spędzają całe popołudnie w podróży, żeby udać się do najbliższej mykwy. Zawsze mając nadzieję, że jest wystarczająco dużo deszczu, a poziom wody jest w optymalnym stanie oraz, że miejsce jest czyste i spokojne. Szczególnie kobiety czują się dość niekomfortowo, ale robią, co mogą, aby móc wypełnić swoją micwę. Ciemność lasu i unoszące się wokół robale wcale nie są przyjemne. Ale jest to najbliższe miejsce, w którym można rytualnie się zanurzyć. Mężatki ostrożnie schodzą do wody po gładkiej powieszchni. Kilka minut później są już gotowe do długiej podróży powrotnej do domu.

To historia ponad 50 kobiet, które co miesiąc jadą do miasta Bello, a które należących do żydowskich rodzin przestrzegających Tory.

Ale chociaż wysiłek może być godny podziwu i można nawet powiedzieć, że te kobiety poświęcają się, nie powinno tak być; Żydówki powinny mieć możliwość wykonywania przykazań z godnością i z odrobiną wygody.

I tak rozwiązujemy ten problem budując mykwę w bezpiecznym miejscu, znacznie bliżej i w warunkach, na jakie zasługuje ten cenny rytuał.

Rav Elad Villegas komentuje: „Dzięki wysiłkowi i pomocy członków Gminy Żydowskiej w Antioquia oraz hojności niektórych osób rozpoczęliśmy budowę naszej mykwy, wykonaliśmy już kompletną strukturę. Musimy jeszcze przygotować przestrzeń: to jest okleinę, zbudować podłogę, łazienkę, umeblować, umieścić ogrzewanie, podnieść ściany i sufit. Wiemy, że dużo brakuje, ale wiemy też, że wszystko ma swój początek. Dalej ciężko pracujemy, aby wykonać tę robotę, która przyniesie korzyści ponad 50 rodzinom w naszej społeczności, rodzinom z innych społeczności w różnych gminach i Żydom, którzy przejeżdżają przez miasto z różnych powodów.”

Już prawie gotowe! Ukończenie mykwy zajmie tylko 3000 $! Możesz uczestniczyć w tej ważnej micwie, przesyłając dziś swój hojny wkład.

Wesele w stylu izraelskim w Kolumbii

Wesele w stylu izraelskim w Kolumbii

Zawsze cieszy nas, jak nasze społeczności rosną i stają się silniejsze. Małżeństwo jest tego doskonałym przykładem i jesteśmy bardzo dumni, a także szczęśliwi z powodu nowej pary.

Kiedy Hillel David ze wspólnoty Beit Hillel w Bogocie i Keyla Yehudit ze wspólnoty w Bucaramanga ogłosili swoje zaręczyny, było to bardzo ekscytujące i naturalnie przyniosło wielką radość ich rodzinom, społeczności i nam. Jednak widząc piękne zdjęcia i filmy z uroczystości, byliśmy zaskoczeni, widząc ślub w stylu izraelskim, w tym tyle izraelskiej muzyki!

Ślub prowadził Rav Shimon Yechua, emisariusz Shavei Israel w Kolumbii, który powiedział nam: „Byłem bardzo szczęśliwy, widząc Hillela ożenionego. Znam Hillela od ponad siedmiu lat, od początku mojej pracy jako rabin w Kolumbii. Widziałem, jak rozwijał się w swoich wysiłkach i życiu duchowym. Teraz życzę Hillelowi i Keyli, aby zbudowali dom razem z miłością, pokojem, radością i obfitym błogosławieństwem”.

Zgadzam się!! Mazal tov!

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki.

Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o duchowym znaczeniu ka?dego sk?adnika i wype?nili przykazanie hafrashat challah (oddzielaj?c porcj? ciasta przed pieczeniem) i odm?wili modlitwy za siebie i swoich bliskich.

Maguen Abraham, nasza spo?eczno?? w Cali, jest tylko jedn? z 12 kolumbijskich spo?eczno?ci ?ydowskich nale??cych do ACIC – Asociaci?n de Comunidades Israelitas de Colombia (Stowarzyszenie Wsp?lnot ?ydowskich w Kolumbii). Dzi? liczy ponad 100 cz?onk?w i ma trzy zwoje Tory.