EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Podczas corocznego Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie odby?o si? wiele pi?knych i wa?nych wydarze?. Mia?y one na celu zachowanie autentycznych osi?gni?? kulturalnych lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej i podzielenie si? nimi z szerok? publiczno?ci?. Jednym z wyczyn?w by?a “Rajd ?ycia?? – 60-kilometrowa jazda rowerem z Auschwitz do Krakowa. W tym roku, jak i w poprzednich latach, wys?annik… Read More EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Rabin Avi Baumol, wys?annik Shavei Israel w Krakowie, pojecha? do USA, gdzie mia? mo?liwo?? dania prelekcji na temat swojej pracy w Polsce. Wyk?ada? zar?wno w Young Israel w Hollywood, jak i podczas swojej podr??y po innych cz??ciach Ameryki podczas, kt?rej m?wi? pi?ciokrotnie o ?yciu ?ydowskim w Krakowie. Dzie? przed wyjazdem przemawia? r?wnie? w synagodze w… Read More Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL

Teraz, kiedy ?wi?to Sukkot si? sko?czy?o mo?emy przypomnie? sobie wszystkie cudowne chwile podczas przygotowa? do ?wi?ta, modlitw, imprez, rado?ci z Simchat Tora oraz innych wspania?ych wydarze? z r??nych cz??ci ?wiata. Zobaczcie przygotowane dla nas fotografie. Znajdziecie na nich zdj?cia przedstawiaj?ce ?ydowskie spo?eczno?ci Shavei Israel od Ameryki Po?udniowej po Polsk?, od Portugalii po Rosj?. Zobaczycie rado??… Read More CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy. W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach. Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez… Read More Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?