Paraszat Masei – Taka by?a podr?? …

Paraszat Masei – Taka by?a podr?? …

Prawie ca?a parasza po?wi?cona jest opisom podr??y, co jest do?? nieproporcjonalnym zagospodarowaniem miejsca w Torze, w stosunku do innych sk?pych informacji przekazanych w narracji Tory. Chcia?bym dowiedzie? si? ?wi?cej o relacjach ?Moj?esza z jego dzie?mi ? a tu nie ma ani s??wka. By?bym zainteresowany wys?uchaniem Cipory i jej historii opowiedzianej jej s?owami, ale nie ma takiej opcji.? Zamiast tego prosz? bardzo otrzymujemy 49 werset?w, kt?re s? niczym innym lecz dziennikiem podr??y, kt?r? ju? znamy i zastanawiamy si?, dlaczego musimy to czyta? ponownie.

Komentarze s? obfite w pr?by wyja?nienia tej zagadki, chcia?bym przedstawi? kilka:

Read more