Ryż – robi różnicę

Ryż – robi różnicę

W tych trudnych czasach, które wpłynęły na cały świat, zawsze cieszy nas, kiedy ludzie stają przed sposobnością, by nieco ułatwić życie swoim bliźnim. Ostatnio Covid-19 szczególnie mocno uderzył w Indie. Podczas gdy wirus szalał w całym kraju, wielu Bnei Menasze, którzy mieszkają głównie w północno-wschodnich stanach Manipur i Mizoram, zostało bez pracy, próbując związać koniec z końcem, czekając na okazję, by wyjechać do Izraela.

Szybko przeszliśmy z marzenia o zrobieniu aliji do brutalnej rzeczywistości, czyli natychmiastowego zapewnenia najważniejszych potrzeb. Ponieważ ryż jest podstawą diety w Indiach, a typowa rodzina je tam około kilograma ryżu dziennie, skupiliśmy się na zapewnieniu tego pożywienia. Naszym skromnym celem było dostarczenie 100 rodzinom Bnei Menasze w Manipur i Mizoram 100 kilogramowych toreb ryżu, która wystarczy im na trzy miesiące, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas.

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni natychmiastową hojnością naszych przyjaciół i sympatyków na całym świecie. Najtrudniejszą część naszej ważnej kampanii, było nie zbierajnie funduszy, ale fizyczne rozdawanie ogromnych toreb rodzinom, które ich potrzebowały.

Chcieliśmy tylko podziękować za wsparcie i pokazać kilka zdjęć z udanej operacji. Niech kolejnym projektem Bnei Menasze będzie ich alija do Izraela.

TKANINA KULTUROWA: TRADYCJA BNEI MENASZE

TKANINA KULTUROWA: TRADYCJA BNEI MENASZE

Emuna i Shimrit to m?ode kobiety Bnei Menasze, kt?re przyby?y do Izraela w tym samym czasie, w czerwcu 2014 r., z Churachandpour w Manipurze w p??nocno-wschodnich Indiach. Wiedz?c o tym i widz?c je razem w sp?dnicach z identycznego tradycyjnego materia?u mo?na by pomy?le?, ?e s? siostrami lub chocia? kuzynkami i ?e na pewno znaj? si? od dawna. W rzeczywisto?ci Emuna i Shimrit spotka?y si? po raz pierwszy w Izraelu. Kr?tko po tym jak zrobi?y aliji? znalaz?y si? w centrum absorpcji Shavei w Kfar Hasidim niedaleko Hajfy. Dopiero wtedy odkry?y, ?e nale?? do tej samej ?rodziny?.

Bnei Menasze, chocia? ubieraj? si? w typowo zachodni spos?b, maj? r?wnie? liczne artyku?y wed?ug w?asnego projektu i wykonania, w szczeg?lno?ci tkaniny, z kt?rych wykonuj? sp?dnice, kamizelki i inn? odzie?. Ka?da taka cz??? garderoby jest symbolem innej rodziny lub ?plemienia?. Istnieje podobno ponad 50 takich tkanin!