Smak ?ycia ? historia mi?osna mo?liwa tylko w Izraelu!

Smak ?ycia ? historia mi?osna mo?liwa tylko w Izraelu!

“Pochodz? z Florydy, wi?c jada?em du?o meksyka?skiego jedzenia z papryk? jalapeno. My?la?em, ?e znam ostre potrawy, ale nigdy nie pr?bowa?em czego? tak ostra jak ?ghost pepper” (Naga Jolokia, w wolnym przek?adzie z hindi: w??owa papryka chili)? – wspomina Icchak Eicoff.

Wspomniana papryczka po angielsku nosi nazw? ?papryka duch? poniewa? ludzie, kt?rzy j? jedz? wygl?daj? jakby zobaczyli zjaw?. Jest 400 mocniejsza od sosu Tabasco, a w roku 2007 zosta?a og?oszona przez Ksi?g? Rekord?w Guinnessa jako najostrzejsz? na ?wiecie. Ro?nie tylko w Indiach, g??wnie w stanie Manipur ? gdzie u?ywana jest do wi?kszo?ci tradycyjnych potraw.

Icchak nigdy nie podejrzewa?, ?e kiedy? ta zab?jcza papryczka stanie si? cz?stym daniem na jego stole. Nie przysz?o mu r?wnie? do g?owy, ?e nie tylko papryka b?dzie nieoczekiwanym elementem jego ?ycia.

W pa?dzierniku 2016 roku Icchak o?eni? si? z Hadass? z plemienia Bnei Menasze ? kobiet?, kt?ra z Indii, z Imphal stolicy Manipur wyemigrowa?a do Izraela z pomoc? Shavei Israel w roku 2013. “Po raz pierwszy, gdy spr?bowa?em jedzenia Hadassy moje w?osy stan??y d?bem” ?artuje Icchak. “Teraz stara si? dodawa? do swoich potraw troch? mniej przypraw, wi?c mog? cieszy? si? ich smakiem nie boj?c si? o w?asne ?ycie? – dodaje. Read more