SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

SYNAGOGA W INDIACH JEST PONOWNIE OTWARTA

W tym tygodniu, po czteromiesi?cznym zamkni?ciu z powodu koronawirusa i pandemii COVID-19, w Indiach zacz??y otwiera? si? domy modlitw, w tym synagoga Bnei Menasze Khovevei Tzion w Mizoram.

Asriel Pachau, sekretarz spo?eczno?ci Khovevei Tzion, uwa?a, ?e zamkni?cie mog?o mie? pozytywny wp?yw na spo?eczno??. ?To zamkni?cie by?o wa?nym do?wiadczeniem. My?l?, ?e przyniesie dobre wspomnienia. Jestem wr?cz przekonany, ?e sta?o si? b?ogos?awie?stwem od B-ga dla nas ?yd?w. Poznali?my synagog? z innej strony i na nowo zrozumieli?my jak wspaniale jest modli? si? w minjanie (10 doros?ych ?yd?w). Zdaj? sobie spraw?, ?e wszystko, co otrzymujemy, pochodzi od Boga? dobro i z?o. ?

Pachauowi zale?a?o, aby podzi?kowa? Shavei Israelowi za pomoc w tym, mimo wszystko, trudnym okresie. ?Shavei Israel da?o nam ogromne wsparcie. Bez tej pomocy naszej spo?eczno?ci by?oby znacznie ci??ej?.