Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Jakie jest nam znane najwcze?niejsze ?r?d?o antysemityzmu? Gdzie w Torze znajdujemy odniesienie do pr?by zlikwidowania ?yd?w i judaizmu? Najjaskrawsza historia to ta z Faraonem w Egipcie oraz druga z Balakiem i kr?lem Moabu, kt?ra ma miejsce czterdzie?ci lat p??niej. Obaj monarchowie pos?uguj? si? wywo?ywaniem strachu w celu wytworzenia histerycznej atmosfery w ich narodzie w stosunku do Izraelit?w. Czy istnieje jaki? zwi?zek mi?dzy tymi pod?ymi postaciami? Tak s?dz?.

Jest pewien fascynuj?cy midrasz, kt?ry opisuje trzech m?drych doradc?w, do kt?rych zwr?ci? si? ?Faraon, by zaradzi? liczebno?ci Dzieci Izraela w Egipcie. Prosi? o rad? Jitro, Hioba i Bilaama. Ka?dy z tych duchowych przyw?dc?w udzieli? innej odpowiedzi w sprawie Izraelit?w. Jitro powiedzia?, ?e lud Izraela zosta? pob?ogos?awiony przez Boga i dlatego nie powinien by? prze?ladowany ? zatem Jitro zosta? wygnany przez Faraona. Hiob przemilcza? spraw?, wi?c nie spotka?a go ?adna kara ani nagroda; Bilaam powiedzia?, ?e Izraelici s? niebezpieczni i powinni zosta? zniszczeni – zosta? sowicie wynagrodzony przez Faraona.

Read more