Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Nie tylko w paraszy Kedoszim s?yszymy przykazanie o ?wi?to?ci, wr?cz ca?a Ksi?ga Waikra zape?nia swoje strony poj?ciem ?wi?to?ci (kedusza); Od kedusza ?wi?tyni, do indywidualnych rytua??w i ?wi?to?ci tabernakulum. Jaki by? cel przekazania wszystkich tych intensywnych “?wi?tych” praw natychmiast po otrzymaniu Tory na Synaju?

Po uwolnieniu ?yd?w z niewoli i nast?pnie po skierowaniu ich krok?w w kierunku Ziemi Obiecanej, B?g nakazuje swojemu ludowi budow? Tabernakulum mimo, ?e znajduj? si? nadal na pustyni. W ten spos?b B?g chce nauczy? lud Izraela rozr??niania mi?dzy ?wi?tym (kodesz), a przyziemnym (hol). Aby ?y? w ?wi?to?ci (kedusza) ludzie musz? nauczy? si? ca?ej ksi?gi po?wi?conej tej wznios?ej tematyce. Jest to temat, kt?ry porusza wiele emocji, wiele wymiar?w i wiele przykaza?.

Read more

Paraszat Szemini – Zbyt blisko s?o?ca…

Paraszat Szemini – Zbyt blisko s?o?ca…

Grecki mit o Ikarze m?wi o synu Dedala, mistrza rzemie?lniczego, kt?ry pr?buje uciec z Krety, u?ywaj?c specjalnych skrzyde?, kt?re jego ojciec przygotowa? dla niego z pi?r i wosku. Przed podr??? ojciec ostrzega Ikara, aby nie lecia? zbyt nisko poniewa? wilgotno?? morza uniemo?liwia?aby mu lot i ucieczk?, ale tak?e by nie lecia? zbyt wysoko, poniewa? s?o?ce mo?e go spali? i roztopi? wosk. Ikar zignorowa? s?owa ojca i przelecia? zbyt blisko s?o?ca, sp?on?? i spad? do morza.

Read more