Parszat Szmini: Przepis na otrzymanie obecno?ci Boga

Parszat Szmini: Przepis na otrzymanie obecno?ci Boga

??smego dnia wezwa? Moj?esz Aarona i jego syn?w oraz starszych izraelskich?I rzek? do Aarona: We? sobie m?odego cielca na ofiar? za grzech, a barana na ofiar? ca?opaln?, oba bez skazy, i przyprowad? je przed Pana.?A do syn?w izraelskich powiedz tak: We?cie koz?a na ofiar? za grzech, a cielca i jagni? jednoroczne, oba bez skazy, na ofiar? ca?opaln?,?Wo?u za? i barana na ofiar? pojednania, aby je zar?n?? przed Panem, i ofiar? z pokarm?w zaczynion? oliw?, gdy? dzisiaj uka?e si? wam Pan?.

W ko?cu nadejdzie dzie?, gdy Miszkan (?wi?tynia) zostanie konsekrowany, a obecno?? Boga zst?pi na nar?d Izraela na sta?e. B?dzie to dzie? pe?en uroczysto?ci, radosnej pie?ni, duchowego podniecenia i oczywi?cie wymaganych po?wi?ce?, kt?re nale?y ofiarowa? w oczekiwaniu na przybycie szechiny.

Read more