Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy. W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach. Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez… Read More Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Spo?eczno?ci Shavei Israel przygotowuj? si? na ?wi?to Pesach

Zbli?a si? Pesach, wi?c spo?eczno?ci z ca?ego ?wiata wspierane przez Shavei Israel, przygotowuj? si? na to ?wi?to! Oto co maj? zaplanowane w okresie przygotowa? do ?ydowskiego ?wi?ta narodowego wyzwolenia. Bnei Menasze Najm?odsi cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze ?yj?cy w Twerii i G?rnym Nazarecie zaznali macy wcze?nie w tym roku. Mamy kilka zdj?? dzieci Bnei Menasze (niekt?re… Read More Spo?eczno?ci Shavei Israel przygotowuj? si? na ?wi?to Pesach