EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

EMOCJONALNE PO??CZENIE SHAVEIA Z “RAJDEM ?YCIA?

Podczas corocznego Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie odby?o si? wiele pi?knych i wa?nych wydarze?.

Mia?y one na celu zachowanie autentycznych osi?gni?? kulturalnych lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej i podzielenie si? nimi z szerok? publiczno?ci?. Jednym z wyczyn?w by?a “Rajd ?ycia?? – 60-kilometrowa jazda rowerem z Auschwitz do Krakowa.

W tym roku, jak i w poprzednich latach, wys?annik Shavei Israel, rabin Avi Baumol, uczestniczy? w tej przeja?d?ce razem z tr?jk? swoich dzieci.

Zdj?cia dzi?ki uprzejmo?ci JCC Krak?w

Kontynuuj czytanie…