Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion? Wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel Podczas niedawnego spotkania Minister Aliji i Absorbcji Penina Tamanu-Shata o?wiadczy?a Michaelowi Freundowi, ?e ??realizuje plany sprowadzenia, z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela kolejnych 722 cz?onk?w spo?eczno?ci Bnei Menasze. W ci?gu ostatnich dw?ch dekad Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel ? sta?… Read More Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Cz?owiek stoj?cy za Shavei Israel w Norwegii ? Arvid Bjerga

Shavei Israel wsp??pracuje z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie, co jest mo?liwe dzi?ki ci??kiej pracy i po?wi?ceniu naszych pracownik?w i wolontariuszy. Z drugiej strony istnieje r?wnie? wiele spo?eczno?ci wsp??pracuj?cych z Shavei, w tym w Skandynawii. Jednym z naszych najbardziej oddanych zwolennik?w jest Arvid Bjerga, kt?ry rok temu za?o?y? norweski oddzia? Shavei Israel. Arvid Bjerga dorasta? w g??boko… Read More Cz?owiek stoj?cy za Shavei Israel w Norwegii ? Arvid Bjerga

Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Gdy panuj? ciemno?ci, pojawia si? nadzieja. Gdy kto? popada w g??biny grzechu, ?wiat?o go odnajdzie i poprowadzi ku odkupieniu. To w zasadzie wydaje si? nieprawdopodobne, bo do?wiadczenie cz?sto przekonuje nas o czym? zupe?nie innym . Jednak?e Moj?esz pociesza sw?j lud, m?wi?c, ?e nawet w najciemniejszej chwili, kt?r? sami stworzyli ? a mo?e w?a?nie szczeg?lnie w?wczas… Read More Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga