Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Ponad 500 lat po wyp?dzeniu ?yd?w z Sycylii, ma?a spo?eczno?? ?ydowska w Palermo by?a gotowa, by ?wi?towa? otwarcie pierwszej synagogi od czas?w hiszpa?skiej inkwizycji. Podczas ceremonii, kt?ra odby?a si? w czwartek, 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice oficjalnie przekaza? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek nale??cy wcze?niej do klasztoru ?w Nicolo Tolentino. Ko?ci?? zosta? on zbudowany… Read More Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii