?ydowska Telewizja Internetowa SZALOM.TV ? pierwsza taka inicjatywa w Polsce

?ydowska Telewizja Internetowa SZALOM.TV ? pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Szalom.tv jest pierwsz? w Polsce ?ydowsk? Telewizj? Internetow? pochodz?c? z ?odzi – miasta o d?ugiej tradycji filmowej. Telewizja jest prowadzona przez profesjonalist?w ? osoby ze spo?eczno?ci ?ydowskiej znaj?cej dobrze poruszane tematy oraz przez filmowc?w z wieloletnim do?wiadczeniem.

Read more