Pi?kna wystawa w Jerozolimie fotografii przedstawiaj?ca Bnei Menasze

Pi?kna wystawa w Jerozolimie fotografii przedstawiaj?ca Bnei Menasze

W tym tygodniu w siedzibie AACI w Jerozolimie otworzono pi?kn? wystaw? zatytu?owan? “Camaraderie”.

Na wystawie zaprezentowano prace uczestnik?w Yehoshua Halevi’s 2018 Master Photographer Year Course, w?r?d kt?rych jest r?wnie? Laura Ben-David ? dyrektorka Shavei Israel od spraw marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych.

Fotografie Laury by?y po?wi?cone podr??y Bnei Menasze, od p??nocno-wschodnich Indii do Izraela, i odzwierciedla?y trzy g??wne rozdzia?y w ich historii: wspomnienie Indii, alija oraz ich nowe ?ycie w ?ydowskim pa?stwie.

Wst?p na ekspozycj? jest bezp?atny, a zdj?cia mo?na ogl?da? do 31 grudnia. AACI znajduje si? na rogu 37 Pierre Koenig / 2 Poalei Tzedek, Talpiot w Jerozolimie.

Aby dowiedzie? si?, jak zorganizowa? wystaw? w swojej synagodze czy ?ydowskim centrum spo?eczno?ci skontaktuj si? z nami pod adresem office@shavei.org.